Pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 sopz

Załącznik nr 3 oświadczenie