Zapytanie ofertowe na Wykonanie usługi pomocniczych prac z zakresu administracji, w tym zamówień, dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3