Usługa przygotowania i przeprowadzenia warsztatu krajowego wraz z prezentacją multimedialną we Wrocławiu w siedzibie zamawiającego, z zakresu wdrażania potencjału instytucjonalnego, wdrażania mapowania procesu pomocy przedsiębiorstwom w kryzysie i tworzenia warunków tzw. „drugiej szansy” dla przedsiębiorstw na bazie doświadczeń Early Warning Europe, w ramach programu Interreg Baltic Sea Region.

załącznik nr 1 formularz ofertowy warsztaty

załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 3 oświadczenie warsztaty

załącznik nr 4 oświadczenie wiedza warsztaty

załącznik nr 5 wzór umowy na Warsztaty

zapytanie ofertowe warsztaty BSR IV