Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania, wyprodukowania wraz z naniesieniem grafiki oraz dostawa kalendarzy książkowych na rok 2019 dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Załącznik nr 1 formularz oferty kalendarze ksiazka

Załącznik nr 2 sopz kalendarze

Załącznik nr 3 oświadczenie grupa

Załącznik nr 4 wykaz usług

Załącznik nr 5 wzór umowy