Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę czasopism branżowych oraz dostęp do bazy dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w 2019 r.