Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania RPO WD

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY_NOWY_DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

oświadczenia do naboru

oświadczenia zgoda na przetwarzanie + klauzula RODO