pdf Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych stan na 31 12 2014 r (397 KB)

pdf Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych stan na 30 09 2014 r (402 KB)