Statut Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej - Dokument stanowi załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XVI/196/07 z dnia 30 października 2007 r.:

 Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XVI 196 07 z dnia 30 października 2007.pdf

Załącznik- Statut Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.pdf

Zmiany Statutu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej:

Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr LVIII 1010 10 z dnia 8 lipca 2010 r..pdf

Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr VII 75 15 z dnia 26 lutego 2015 zm. st. DIP.pdf

UCHWAŁA NR XIX 531 16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 25 lutego 2016 roku